Cardul Cadou poate fi folosit cu ocazia livrarii oricarei oferte de pe site-ul www.ofertescule.ro, dar nu mai tarziu de 3 luni de la emiterea lui.

Cardul Cadou poate fi folosit pentru achizitionarea de produse sau servicii din Cataloagele Client Red, Client Silver si Client Gold.

Cardul Cadou este transmis in format electronic, prin e-mail, in ziua urmatoare dupa emiterea facturii. Cardul Cadou este transmisibil catre prieteni sau parteneri.

Primesti Card Cadou Red daca esti client nou  sau ai o vechime de pana in 6 luni pe www.ofertescule.ro.

Cardul Cadou Red iti permite sa achizitionezi orice produs sau serviciu din Catalogul Client Red care include: obiecte promotionale de genul tricouri, sepci, produse pentru vacanta, produse pentru birou (cani, calendare, imprimante, calculatoare), scule si accesorii pentru uz personal sau casnic.

Primesti Card Cadou Silver daca esti client de mai putin de 6  luni pe www.ofertescule.ro dar valoarea facturilor tale este de cel putin  9.000 ron fara TVA.

Cardul Cadou Silver iti permite sa achizitionezi orice produs sau serviciu din Cataloagele Client Red si Client Silver care include in plus: produse electrocasnice.

Primesti Card Cadou Gold daca esti client de cel putin de 6  luni pe www.ofertescule.ro si valoarea facturilor tale pe ultimile 6 luni este de cel putin  18.000 ron fara TVA.

Cardul Cadou Gold iti permite sa achizitionezi orice produs sau serviciu din Cataloagele Client Red, Client Silver si Client Gold care include in plus produse electronice, concedii si vacante exotice.

REGULAMENTUL DE UTILIZARE AL CARDURILOR CADOU

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “CARD CADOU” este S.C. SCHNEIDER SOLUTIONS S.R.L. cu sediul in, Iasi, std Gradinari, nr. 4, inregistrata la Registrul Comertului Iasi cu J22/2185/2011, CUI RO29441641.

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se va desfasura trimestrial, fiind marcata de emiterea Cataloagelor trimestriale Client Red, Client Silver si Client Gold. Premiile, sub forma de Carduri Cadou Electronice emise, sunt valabile pentru cumparaturi timp de 3 luni de la emiterea lor.

3. PARTICIPANTI
Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei, pentru orice persoana fizica sau juridica, ce achizitioneaza de pe www.ofertescule.ro minim una dintre  promotiile existente.

4. PREMIILE CAMPANIEI
Premiile constau in Carduri Cadou, emise si transmise in format electronic, fiecare dintre acestea avand valoare neta egala cu procentul de reducere anuntat in cadrul fiecarei promotii si in cadrul careia este specificata oferirea de Card Cadou. Clientii primesc cate un Card Cadou pentru fiecare oferta comandata participanta la campanie. Cardul cadou obtinut de client este transmisibil. Valoarea Cardurilor nu poate fi cumulata pentru plata unei comenzi.

5. PREMIILE SI MODALITATEA DE ACORDARE A ACESTORA
Cardurile si cataloagele sunt trimise participantilor prin e-mail, la adresa asociata contului de client Ofertescule.ro, in ziua urmatoare dupa emiterea facturii aferente comenzii.
Pentru a participa la campanie, participantii trebuie sa achizitioneze orice promotie din campanie. Achizitionarea a minim un produs participant la campanie este singura conditie pentru inscrierea participantilor la campanie.
Pentru a beneficia de premii, castigatorii persoane fizice sau juridice, vor introduce codul unic de Card Cadou primit prin e-mail, in comanda.
Reducerea aferenta Cardului Cadou este valabila la achizitionarea de produse sau servicii din cataloagele Client Red, Client Silver si Client Gold astfel:

Cardul Cadou Red permite achizitionarea oricarui produs sau serviciu din Catalogul Client Red si este oferit clientilor noi, sau celor care au o vechime de pana in 6 luni ai www.ofertescule.ro.

Cardul Cadou Silver permite achizitionarea oricarui produs sau serviciu din Cataloagele Client Red si Client Silver si este oferit clientilor cu mai putin de 6  luni vechime pe www.ofertescule.ro dar cu o valoarea totala a facturilor de cel putin  9.000 ron fara TVA.

Cardul Cadou Gold permite achizitionarea oricarui produs sau serviciu din Cataloagele Client Red, Client Silver si Client Gold si este oferit clientilor cu cel putin 6  luni vechime pe www.ofertescule.ro si valoarea facturilor pe ultimile 6 luni este de cel putin  18.000 ron fara TVA.

In cazul stornarii facturii pe baza careia s-a obtinut un Card Cadou, acesta va fi anulat daca nu a fost folosit, sau se va scadea din suma returnata clientului in urma stornarii, daca a fost utilizat deja de client sau de o terta persoana careia acesta i-a transmis Cardul Cadou.
6. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale premiului.
7. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul campaniei se face raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit.
8. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.ofertescule.ro.
9. FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament. Daca intervine situatia de mai sus, sau intervine o situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea campaniei, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1082 si 1083 din Codul Civil.
Daca organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.ofertescule.ro.
10. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea campaniei.
11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Participarea in campanie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Campaniei. Participantilor la campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
-Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
– Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit :
a. Dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b. Dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c. Notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
– Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.
Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa organizatorului.
12. TEMEIUL LEGAL
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
13. LITIGII
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.
Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii campaniei, in scris, la sediul SC SCHNAIDER SOLUTIONS SRL cu sediul in Iasi, std Gradinari, nr. 4.
In ipoteza in care decizia comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de oferire a premiului va fi reluata in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata campaniei si va face public acest lucru.
14. ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.